3. JESENSKA PEDIATRIČNA ŠOLA

18.11.2017, MARIBOR, HOTEL PIRAMIDA

8:00 8:30 REGISTRACIJA

8:30 8:45 OTVORITEV

8:45 9:45 INTEGRATIVNI IN CELOSTNI POGLED NA RAZVOJNA OBDOBJA

prof. dr. Peter Praper, specialist klinične psihologije

9:45 10:05 PSIHOPATOLOŠKI SIMPTOMI PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

Anja Zidarič, dr. med., specialistka pedopsihiatrije

10:05 10:30 PSIHOPATOLOŠKI SIMPTOMI PRI ŠOLSKIH OTROCIH

Maja Kranjc Završnik, dr. med., specialistka pedopsihiatrije

10:30 10:45 POSEBNOSTI V KOMUNIKACIJI IN PRISTOPU MEDICINSKE SESTRE V PEDOPSIHIATRIJI

Metka Kelbič, dipl. m.s.

10:45 11:00 RAZPRAVA

11:00 11:30 PREMOR

11:30 – 12:30 DELAVNICE

12:30 12:45 PREMOR

12:45 13:45 DELAVNICE (ponovitev)

13:45 – 14:00 RAZPRAVA

14:00 14:30 ZAKLJUČEK SREČANJA S HIPNOZO

Gašper Grobelšek

14:30 - KOSILO

 

DELAVNICE:

  • DELAVNICA 1: Čustveno-socialni razvoj dojenčka in malčka ter znaki neustrezne prilagoditve

(Milena Tomšič Filipič, spec. klinične psihologije, Romana Šantl Šalamun, spec. klinične psihologije, Marjana Repič Harl, dipl.m.s.)

  • DELAVNICA 2: Trma, agresivnost in postavljanje meja v predšolskem obdobju

(Ana Jerman, spec. klinične psihologije, Anja Zidarič, dr. med., specialistka pedopsihiatrije, Mateja Gril, zdr.teh.)

  • DELAVNICA 3: Čustvene težave otrok v šolskem obdobju

(mag. Rok Holnthaner, spec. klinične psihologije, Mojca Rajniš Pinterič, dr. med., specialistka pedopsihiatrije, Aleksandra Mislovič, viš.med.s.)

  • DELAVNICA 4: Vzgojni izzivi v družini z mladostniki

(Simona Muhič, univ. dipl. soc. del., Kaja Stropnik Eferl, univ. dipl. psih., Metka Kelbič, dipl.m.s.)

Hotel Piramida, ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor

NA VRH